برترین ساختمان های جهان, فرانسه

در ادامه پست برترین معماری های جهان در امریکا، امروز قصد معرفی یکی دیگر از برترین ساختمان های جهان را از نظر معماری و نمای بیرونی و دکوراسیون داخلی داریم.

برترین ساختمان جهان در فراسه و کوه های آلپ به انتخاب +Architizer A ، و رأی ۲۰۰ مهندس معماری برگزیده شده است. این ساختمان بسیار زیبا با معماری مدرن و دکوراسیون داخلی بینظیر انرژی خود را به وسیله ی سلول های خورشیدی تامین میکند.

با هم به تماشای تصاویر زیبایی از این بنای تاریخی مینشینیم:

برترین ساختمان جهانبرترین ساختمان جهان در فرانسهدکوراسیون داخلی برترین ساختمان جهانزیبا ترین ساختمان جهان در فرانسهبرترین معماری جهان در فرانسه