تاثیر رنگ آمیزی بر اندازه خانه

تاثیر اندازه رنگ آمیزی بر اندازه خانه
ماهنامه کوچه ما: طبیعی است که نمی توان کل خانه را به رنگ نارنجی درآورد اما برای استفاده از بقیه رنگ ها بهتر است اثرات آنها بر روح و ذهن را شناخت و با کاربردشان در طراحی مدرن آشنا شد

سیاه

رنگ سیاه می تواند حالتی پیچیده و در عین حال باشکوه به طراحی داخلی بدهد. در کنار رنگ های روشن تر یا خنثی، هر چیزی که به رنگ سیاه باشد جلب توجه می کند. برای همین رنگ سیاه برای جلب توجه به طراحی های ظری%D