دکوراسیون اتاق غذاخورى


1.اگرچه در آپارتمانهای کوچک امروز اتاق جداگانه یی به عنوان اتاق غذاخوری وجود ندارد، اما اغلب در خانه‌ها بخشی از آشپزخانه و یا اتاق پذیرایی به این امر اختصاص یافته است. یکی از روشهای جداسازی فضای غذاخوری از بقیه اتاق پذیرایی یا آشپزخانه استفاده از پاراوان است که هم به نوعی فضای غذاخوری را جدا و مشخص‌ می‌سازد و هم زینتی برای اتاق‌ می‌باشد.
۲٫نصب طبقات چوبی باریک به دیوار قسمت غذاخوری و چیدن ظروف قدیمی زیبا و یا ظروف چینی یا بلوری بر روی این طبقات بر زیبایی اتاق‌ می‌افزاید.
۳٫استفاده از تصاویر گل و میوه در تابلوهای اتاق غذاخوری یا گلدوزی رومیزی و دستمال سفره‌ها بسیار مناسب است.
۴٫روشن کردن چند شمع بر روی میز غذاخوری بر زیبایی میز‌ می‌افزاید. باید دقت کرد که شعله شمعها بالاتر یا پایین تر از سطح نگاه افرادی که پشت میز‌ می‌نشینند، باشد و درست همسطح چشم افراد قرار نگیرد.
۵٫هنگام انتخاب رنگ وسایل اتاق غذاخوری و پرده و رومیزی از رنگ قرمز و رنگهای هم خانواده آن مانند نارنجی که محرک اشتها‌ می‌باشند، استفاده نمایید.
۶٫تهیه دستمال سفره و رومیزی از پارچه پرده اتاق و یا دوختن دستمال سفره‌هایی با گلدوزی به شکل گل ظروف چینی مورد مصرف یا به رنگ متناسب با رنگ ظروف مصرفی بر زیبایی میز و اتاق غذاخوری‌ می‌افزاید، همچنین تا کردن دستمال سفره‌ها به اشکال زیبا و متنوع زینتی زیبا برای میزغذا‌ می‌باشد.
۷٫در صورتی که امکان تعویض یک میز غذاخوری کهنه و قدیمی را ندارید از یک رومیزی بلند که تا زمین برسد برای پوشاندن آن استفاده کنید.
۸٫برای محافظت از پارچه صندلیهای میز غذاخوری برای آنها از پارچه‌های نسبتاً ارزان قیمت که قابل شست و شو نیز باشند، پیراهن مبل بدوزید. به این ترتیب هم از کثیف شدن پارچه اصلی مبل جلوگیری‌ می‌شود و هم در صورت لک شدن براحتی‌ می‌توان پیراهن مبل را شست.