دکوراسیون اسلامی

همین طور که داشتم رو وب دنبال طرح هایی از دکوراسیون اسلامی میگشتم به تصاویر زیر برخوردم که اگرچه دکوراسیون اسلامی به حساب نمیان اما میتونن طراحی اسلامی دیوارها بحساب آوردشون. میتونین برای داشتن یک دکوراسیون اسلامی مدرن در هر محیطی مخصوصا محیط اداری از این طرح ها الگوبرداری کنین.

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image