راهنمای انتخاب میل پرده

20130220-230116.jpg

هفت صبح: نمای زیبای پرده شما گذشته از جنس پارچه و شیوه دوخت، به نوع میل پرده و روش نصب نیز بستگی دارد. برای انتخاب میل پرده باید به شکل و اندازه پنجره ها، بلندی و کوتاهی پرده، تعداد پرده ها و همچنین وضعیت قرارگیری آنها روی پنجره و نکات ریز اما مهم دیگری دقت کنید:

در زمان انتخاب چوب پرده به ارتفاع سقف خانه تان دقت داشته باشید. اگر سقف خانه تان کوتاه است، باید میل پرده را به جای اینکه به لبه های پنجره متصل کنید، به سقف وصل کنید. انتخاب پرده بلند، این کاستی را جبران می کند و ارتفاع را بیشتر نشان می دهد.

اگر پنجره شما چارچوبی دارد که داخل آن فضایی تاقچه مانند تشکیل می شود، شما برای نصب پرده دو انتخاب دارید. یا می توانید میل پرده را داخل چارچوب نصب کنید و از لبه پنجره برای قراردادن گلدان استفاده کنید یا اینکه میل پرده را روی دیوار بیرونی نصب کنید و تاقچه را بپوشانید. هر دوی این انتخاب ها بستگی به سلیقه سنتی یا مدرن شما دارد.

نصب میل پرده بالاتر از حد معمول، پنجره خانه شما را بلندتر نشا می دهد.

زمانی که پرده را به میل پرده های حلقه دار پرده ها را دو سانت و نیم پایین تر از حد معمول نگه می دارند. به همین دلیل باید آنها را بالاتر از حد معمول نصب کنید.
برای اینکه چوب پرده های تزئینی، جلوه بیشتری داشته باشند، نصب پرده را با فاصله ای چندسانتی متری از هر دو طرف درنظر بگیرید.

اگر چوب پرده هایی که انتخاب کرده اید قطور هستند، آنها را ۱۰ تا ۱۲ سانتی متر از ارتفاع پنجره بالاتر نصب کنید.

بهترین انتخاب برای پنجره های باریک هم این است که اندازه میل پرده ها را بزرگ تر از حد معمول در نظر بگیرید تا پنجره بزرگ تر به نظر برسد.