عکس اتاق غذاخوری

اگرفضای کمی برای دکوراسیون اتاق غذاخوری دارین میتونین از این عکس هایی که امروز براتون گذاشتم ایده بگیریند. سعی کنید از کمترین فضا بهترین استفاده رو داشته باشین.اتاق غذاخوری بهتره در ادامه دکوراسیون آشپزخانه قرار بگیره و ازهمان رنگ ها استفاده بشود تا ازلحاظ  دید هم به نظر برسد فضای کمتری را اشغال میکند.

عکس دکوراسیون اتاق غذاخوری2 دکوراسیون اتاق غذاخوری2عکس دکوراسیون اتاق  دکوراسیون اتاق غذاخوری