اتاق کنفرانس

استاندارد اتاق کنفرانس اتاق کنفرانس فضایی حرفه‌ای و با نظم است که بیشتر جلسات کاری شرکت‌ها در آن انجام شده، تصمیماتی مهم در آن گرفته می‌شود. از این رو، میز و صندلی که در این فضا بکار می‌رود، باید استاندارد باشد و راحتی کامل را برای افرادی که از آن استفاده می‌کنند، فراهم کند. دیوار‌های […]