استفاده از آباژورها در چیدمان خانه

هر فضایی برای زیباتر شدن، نیازمند نورهایی است که از گوشه و کنار آن به چشم می‌خورند. اگرچه این نورها نسبت به نور عمومی موجود در فضا قدرتی کمتر دارند، اما تاثیرگذارتر هستند. این نورها همان نورهایی هستند که توسط آباژورها ( رومیزی و زمینی) و شاخه‌های دیواری تامین می‌شوند. آباژورهای رومیزی امروزه آباژورها جایگزین […]