استفاده در آویزها در خانه

مجله ایده آل: ساختن این آویزها هم حال و هوای خانه‌تان را زیباتر می‌کند و هم حال روحتان را… دیدن حرکت آرام آویزهای شناور درست روی سقف اتاق شما حال و هوای خانه‌تان را عوض می‌کند. کافی است به حرکت آرام آنها خیره شوید و آرامش را با تمام وجودتان احساس کنید‌. حتی تصور کنید […]