بزرگترین اشتباهات در ساخت آشپزخانه

طراحان آشپزخانه بعضی اشتباهات رایج را مشخص کرده و در اختیار ما قرار داده اند. در اینجا با بعضی از این اشتباهات آشنا می شوید: ۱٫عدم جذابیت میک دو گیولیو می گوید “بهترین آشپزخانه ها گرم، جذاب و راحت به نظر می رسند، مثل اینکه روحی در آنها جریان دارد. هر پروژه ای فرصتی است […]