طرح و الگو در معماری

امروزه خیلی از افراد در خانه ها یا آپارتمان های کوچک زندگی می کنند. بعضی به این خاطر که توان مالی خریدن یا اجاره خانه های بزرگ را ندارند، و بعضی به این خاطر که علاقه ای به رسیدگی و نظافت یک خانه بزرگ ندارند. البته خیلی ها هم معتقدند که خانه های کوچک، مدرن […]