معروف ترین دکوراتیوهای دنیا

مجله زندگی ایده آل: نشیمن در فرهنگ ایرانی جایگاه خاصی دارد و می‌گویند این ماجرا ریشه در فرهنگ مهمان‌نوازی ایرانی دارد. ایرانی‌ها از روزهای دور، بهترین اتاق خانه‌شان را اتاق مهمان می‌نامیدند و بهترین وسایل‌شان را در آن می‌گذاشتند تا مهمانان‌شان احساس آرامش کنند. امروز هم این ماجرا چندان تفاوتی با گذشته ندارد. شاید فرقش […]