دکوراسیون مشکی، تیره

استفاده ار رنگ در چیدمان خانه مساله ای کاملا سلیقه ای است. بعضی از رنگ ها در طول سال های مختلف مد می شوند و صاحب خانه دکور خانه خود را به آن رنگ ها تغییر می دهد اما بعد از مدتی این رنگ از مد می افتد و دوباره باید همه دکور را عوض […]