دیوارهای طرح دار

در یک پروژه طراحی داخلی، پس از انتخاب کفپوشی متناسب با کاربرد فضا و مشخصات ظاهری آن، دکوراتور به سراغ سطوح دیگر تشکیل دهنده یک محیط یعنی دیوارها، سقف، درها و پنجره ها می رود. این اجزا بستر مناسبی برای مانور دکوراسیونی و ایجاد تغییراتی سریع در یک فضا هستند. در واقع یکی از راحت […]