دیوارپوش های خانه

هفت صبح: دیوارها در روزگاری نه چندان دور، یا آبی آسمانی و سفید بودند یا سبز روشن. کاغذدیواری های نازک و یکسال مصرف هم، نهایت متفاوت بودن سلیقه یک صاحبخانه برای پوشش داخلی دیوارهای خانه بود و کسی به داشتن دیوار آجری یا چوبی در خانه های شهری توجهی نداشت. درواقع آن روزها رنگ، پوشش […]