تاثیر رنگ آمیزی بر اندازه خانه

ماهنامه کوچه ما: طبیعی است که نمی توان کل خانه را به رنگ نارنجی درآورد اما برای استفاده از بقیه رنگ ها بهتر است اثرات آنها بر روح و ذهن را شناخت و با کاربردشان در طراحی مدرن آشنا شد سیاه رنگ سیاه می تواند حالتی پیچیده و در عین حال باشکوه به طراحی داخلی […]