رنگ های مناسب در اتاق خواب

رنگ های مناسب برای یک اتاق خواب کدامند؟ از آنجا که اتاق خواب خصوصی ترین فضا در هر خانه است در طراحی دکوراسیون و انتخاب رنگ آن باید پیش از هر چیز سلیقه و نیازهای شخصی صاحب آن را در نظر گرفت، با این وجود نباید از اصول طراحی رنگ در دکوراسیون و تاثیرات ناخودآگاهی […]