فضای زیر راه پله

همشهری آنلاین: فضاهای کوچک؛ صمیمی اما فاقد جای کافی هستند. بنابر این چاره‌ای جز حداکثر استفاده از متراژ موجود نیست. قرار دادن وسایل در زیرپله یکی از روش‌های معمول برای بازتر شدن جا و راحت‌تر زندگی کردن است. برای این منظور از موارد زیر استفاده کنید: طبقه زدن قفسه‌بندی زیرپله، روش مناسبی برای ایجاد فضا […]