معماری اثربخش دفتر کار

کسب و کار: دفتر کار مکانی برای به رخ کشیدن طراحی های زیبا، راحت و پولساز است. اولین چیزی که در هنگام ورود به یک سازمان توجه هر کسی را جلب می کند، زیبایی ظاهری و دسترسی آسان به وسایل مورد نیاز است. با توجه به اهمیت طراحی در دفاتر کار، رامین سمیع زاده، دبیر […]