مکان های مخفی در منزل

بهترین مکان برای انبار کردن وسایل خانه، جاهایی است که کسی فکرش را هم نمی کند. حتی در خانه های نقلی هم جاهایی هستند که می توانید بدون نیاز به فضای بیشتر، خرده ریزه های خود ر انبار کنید. همه چیز به خلاقیت شما بستگی دارد. می توانید از وسایل خانه استفاده چند گانه داشته […]