پوشش مناسب برای کف خانه

کف پوش هاى چوب پنبه ای این نوع کف پوش از چوب پنبه حقیقى ساخته مى شود که از پوست درخت بلوط گرفته مى شود که اغلب در مناطق مدیترانه اى مخصوصاً در کشور پرتغال بسیار یافت مى شود. به دلیل این که براى تولید این کف پوش احتیاج به پوست درخت بلوط داریم لذا […]