گل کاری در آپارتمان

ماهنامه کوچه ما: بهار که از راه می رسد، خیلی ها هستند که باغچه تکانی می کنند تا پذیرای گل های بهاری باشند. برای این کار باید از قبل برنامه ریزی کرد. به خاک و کود باغچه رسید و زیر و رویش کرد. کاشت «نشا» یا بذر گیاهان و گل ها هم آداب خودش را […]